Реальна економія від індукційних котлів!

ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, НЕ РОЗВОД ТА НЕ ЛОХОТРОН, ТРЕБА ВЗЯЛИ ЛИШЕ ДВІ КРАПЛІ ЗВИЧАЙОНОГО РАДЯНСЬКОГО… ой, ні.

Так, насправді, яка ж дійсна економія від індукційних котлів?

Відповіть: ніякої.

А чому?

Тому, що усі котли, в яких теплова енергія отримується перетворенням із електричної мають ККД наближений до 100%.

А як щодо накипу в звичайних котлах? В індукційних накип не утворюється!

Накип дійсно збільшує тепловий опір для передачі тепла від нагрівальної спіралі ТЕНу до води, але це призводить не до втрат енергії та падіння ККД, а до підвищення внутрішньої температури ТЕНу, і може вплинути на термін його служби, але не на витрату електричної енергії.

Треба зазначити що на ТЕНах в опалювальних котлах, на відміну від ТЕНів електричних водонагрівачів, не утворюється велика кількість відкладень (накипу), через те, що система опалення працює із обмеженою кількістю води та солей жорсткості, які можуть утворити накип, в той час коли бойлер може нагрівати десятки чи сотні літрів кожен раз нової води кожну добу, через що накип в бойлері утворюється безперервно.

Невже немає ніяких переваг індукційних котлів?

Якщо розглянути усі можливі споживчі якості – єдиною перевагою індукційного нагріву є високий ступінь захисту від можливого потрапляння електричного потенціалу на елементи системи опалення. Так, несправний ТЕН у разі відсутності ефективного заземлення та диференційного захисту може призвести до потрапляння електричного потенціалу на елементи системи опалення, що може призвести до небажаних електрохімічних реакцій в елементах обладнання, викликати корозію і таке інше.

Решта споживчих якостей традиційних котлів звичайно переважають такі наявних на ринку індукційних котлів. Доступна ціна та простота конструкції або розширені можливості керування, программування – можна вибрати традиційні котли на будь який смак.

Парові котли із рухомими колосниками (спалювання тріски, пелети, лушпіння соняшника, аргропромислові відходи)

Котел має вертикальну компоновку топкового пристрою із рухомими колосниками, водоохододжуваної топки та конвективними поверхнями нагріву.

Котлы Е-1,0-0,9

Ефективне спалювання палива відбувається на колосниковій решітці з рухомими колосниками, виготовленими із чавуна з додаванням хрому для тривалої експлуатації. Конструкцією котла передбачається повітрянне охолодження колосників, що запобігає передчасному виходу з ладу.

Виды и основные характеристики паровых котлов различных типов

Паровые котлы – предназначаются для выработка водяного пара используемого в качестве теплоносителя в промышленности.

Парогенераторы – синоним термина “паровые котлы”, чаще применяется для паровых котлов вырабатывающих пар низкого давления (до 0,7 кгс/см2) и установки малой паропроизводительности.

Водотрубные прямоточные паровые котлы

Принципы заложенные в водотрубных прямоточных котлах позволяют получить уникальные технико-экономические показатели в работе:

 • обеспечить очень быстрый выход в рабочий режим и исключить пусковые потери;
 • использовать все преимущества полного противотока при теплообмене и получить максимальный КПД;
 • высокая скорость теплоносителя снижает требования к составу питательной воды;
 • отсутствие водяных объемов котла обеспечивает полную безопасность по паровой части.

В полной мере все указанные преимущества реализованы в котлах Clayton Industies

 • Уникальная конструкция котла и насоса требующая минимального обслуживания
 • КПД до 97%
 • Максимальное давление до 39 бар
 • Высокое качество получаемого пара благодаря конструкции сепаратора
 • Получение товарного пара через 5 минут после пуска
 • Величина продувки в 12-17 раз ниже чем для жаротрубных и водотрубных котлов
 • Масса и габариты в 2-2,5 раза меньше чем аналогичных жаротрубных котлов.

Водотрубные барабанные паровые котлы

Наиболее традиционный тип паровых котлов для нашего региона. Традиционно производится Российскими и Украинскими предприятиями. Наиболее развитое производство находится в России. Модели котлов производимые в России и Украине:

 • Котлы Е паропроизводительностью 0,4; 1,0; 1,6; 2,5 т/ч;
 • Котлы ДЕ паропроизводительностью 4; 6,5; 10; 16; 25 т/ч;
 • Котлы ДКВР паропроизводительностью 4; 6,5; 10; 16; 25 т/ч;

Жаротрубные паровые котлы

Жаротрубные котлы получили широкое распространение благодаря простоте изготовления. Современные жаротрубные котлы это хорошо отработанная конструкция оборудования всеми средствами автоматики и безопасности. При всем этом, жаротрубные котлы требуют особого внимания к условиям эксплуатации – качеству питательной воды, регулярности контроля и очистки поверхностей нагрева. Несоблюдение этих условий может привести к потерям, отказу или даже аварии.

Как перевести Гкал/ч в т/ч?

Сколько Гкал или МВт в 1 тоне пара?

Сколько пара можно получить из Гкал или МВт?


Общие случаи

Применимые условия примененияПеревод в:
ОписаниеПит. вода
t, °C
Пар
P, бар (изб)
t, °C
Гкал/ч
т/ч
МВт
т/ч
Эквивалентная паровая производительность1000 / 1000,729
1,371
0,627
1,595
Валовая (брутто) паропроизводительностьо котла508 / 1750,828
1,207
0,712
1,404
5013 / 1950,833
1,200
0,760
1,315
1008 / 1750,760
1,315
0,654
1,529
10013 / 1950,766
1,306
0,658
1,519
Чистая (нетто) паропроизводительность котельной при возврате конденсата 0%108 / 1750,822
1,133
0,759
1,318
1013 / 1950,887
1,127
0,763
1,311

Если вам надо узнать сколько Гкал или МВт в 1 тоне пара, или, наоборот, понять сколько пара вы можете получить из 1 Гкал или МВт, то необходимо понимать, о какой именно паровой производительности идёт речь.

Понимание различий в видах паровой производительности позволит правильно произвести перевод или сделать правильный выбор парового котла по его паровой производительности.

Виды паровой производительности

Можно выделить несколько видов паровой производительности.

Условная паровая производительность

 • Условная паровая производительность
 • Валовая паровая производительность котла
 • Чистая паровая производительность котельной (установки)

Условная паровая производительность

Значение условной или эквивалентной паровой производительности соответствует такой тепловой мощности, которая требуется дя испарения заданного количества воды находящейся от температуры кипения 100 °C до получения сухого насыщенного пара с температурой 100 °C. Также в англоязычных источниках такая паропроизводительность называется “from and at 212 °F”.

Паропроизводительность в такой форме может использоваться в рекламе или технических простектах оборудования производителей традиционно использующих британские метрические единицы.

в т/чв Гкал/чв МВт
из т/ч10,7290,627
из Гкал/ч1,37111,163
из МВт1,5950,861
таб. Перевод эквивалентной паропроизводительности в единицы мощности

Паровая производительность котла (нетто)

Паровая производительность котельной (чистая)

Парогенерирующее или паропотребляющее оборудование обычно характеризуется паровой производительностью или паропотреблением, и измеряется эта величина в тонах или в килограмах пара в час – т/ч или кг/ч (в системе Си).

Однако, если возникает необходимость перевести известное значение паропотребления или паровой производительности в единицы мощности – то такой перевод выполняется в зависимости вида оборудования и процесса, в котором пар вырабатвается или потребляется, или от задачи, которая ставится в настоящий момент.

Как определяется паропроизводительность парового котла?

Паровая производительность определяется полезной тепловой мощностью и принятыми характеристиками питательной воды и пара на соответствующих патрубках.

Топочная на 100 кВт с конденсационными котлами WOLF

Топочная переоснащена конденсационными котлами в 2016 году.

Топочная с 3 устаревшими и изношенными котлам FEG мощностью 35 кВт и КПД 88%

Было

Топочная с 3 устаревшими и изношенными котлам FEG мощностью 35 кВт и КПД 88%

Установлены конденсационные котлы WOLF CGB-50 общей тепловой мощностью 100 кВт и КПД до 109%

Котлы

Установлены конденсационные котлы WOLF CGB-50 общей тепловой мощностью 100 кВт и КПД до 109%

Для подпитки установлена установка умягчения воды.

Установка умягчения

Для подпитки установлена установка умягчения воды.

Котельная для утилизации отходов фармацевтической промышленности

Установленых основные блоки котельной – топка, дожигатель, котел-утилизатор

Основные блоки

Установленых основные блоки котельной – топка, дожигатель, котел-утилизатор

Градирня, для сброса тепла в случае его избытка

Градирня

Градирня, для сброса тепла в случае его избытка

Смонтированы тепловая схема, обвязка котельной, насосы, теплообменник

Тепловая схема

Смонтированы тепловая схема, обвязка котельной, насосы, теплообменник

Тепловая изоляция трубопроводов базальтовой ватой с оцинкованным покровным слоем

Теплоизоляция

Тепловая изоляция трубопроводов базальтовой ватой с оцинкованным покровным слоем

Готово

Котельная после окончания комплекса строительніх работ

Опасность взрыва котла

Безопасность котлов обеспечивается рядом мероприятий, как технических, так и организационных. Но, наиболее эффективным решением является снижение исходных факторов опасности. Во многих случаях начаильные факторы опасности можно полностью устранить или существенно снизить.

Что создаёт опасность взрыва? Ответ – внутренний сосредоточенный водяной объем котла. Для котлов одинаковой мощности, более опасным будет котел с большим внутренним объемом сосредоточенном в одном сосуде (барабане). При этом, различные конструкции котлов существенно отличаются этим параметром.

Опасность взрыва для паровых котлов

Показатели водяного объема для паровых котлов мощностью 4-5 МВт

Производитель и модель котла Мощность, МВт Водяной объем, л Удельный объем, л/МВт
Жаротрубный паровой котел  Vitomax 200 HS 4,5 13400 2978
0 0
Водотрубный барабанный котел ДКВР-6,5 4,03 6800 1690
10350 2568
Водотрубный прямоточный котел Clayton E-504 4,905 0 0
1495 305

В числителе (жирным) – водяной объем сосудов (барабанов)
В знаменателе – общий водяной объем котла с котловыми трубами

Анализ показателей водяного объема для паровых котлов различной конструкции

Жаротрубные паровые котлы имеют наибольший  сосредоточенный объем и наибольшую потенциальную опасность внутренней энергии воды.

Водотрубные барабанные котлы имеют общий водяной объем несколько меньший чем у жаротрубных котлов, при этом, большая часть воды находится в котловых трубах, а барабаны котлов не испытывают повышенных термических нагрузок, что несколько уменьшает возможные последствия аварии и опасность внутренней энергии воды.

Водотрубные прямоточные котлы на примере парового котла Clayton Industries имеют минимальные показатели водяного объема. При этом, котлы такой конструкции не имеют обогреваемых объемов (барабанов), превышение внутреннего давления в которых может привести к взрыву. С точки зрения возможности парового взрыва самого котла, эти котлы не представляют опасности.

Опасность взрыва для водогрейных котлов

Жаротрубные водогрейные котлы, с точки зрения безопасности, существенно проигрывают котлам любой другой конструкции, так как конструктивно не отличаются от жаротрубных паровых котлов. И, если, для паровых котлов барабан необходим для создания зеркала испарения и парового объема, то для водогрейных котлов барабан не является конструктивной необходимостью. Водотрубные водогрейные котлы любой конструкции будут иметь существенно меньший водяной объем, который, кроме того, не централизован, а распределен по котловым трубам. Соответственно, любые водотрубные котлы будут гораздо безопасней жаротрубных.

Следует заметить, что бытовые отопительные котлы со стальным теплообменником имеют дымогарную конструкцию. С точки зрения безопасности, котлы такой конструкции также представляют повышенную опасность. При этом, зачастую они вовсе не оборудованные приборами безопасности. Достаточно часты случаи паровых взрывов малометражных котлов, особенно в периоды максимального зимнего похолодания.

И, напоследок, немного из литературных источников, времен, когда индустриализация набирала свои обороты.

“Молох”, А. И. Куприн, 1896 г.

Доктор подошел к краю кочегарки.
– Вот так преисподняя! – воскликнул он, заглянув вниз. – Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю?..
– Нет, побольше. Тысячи полторы.
– Ой, ой, ой… А ну как такая штучка вздумает того… лопнуть? Эффектное выйдет зрелище? А?
– Очень эффектное, доктор. Наверно, от всех этих зданий не останется камня на камне…
Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул.
– Отчего же это может случиться?
– Причины разные бывают… но чаще всего это случается таким образом: когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не докрасна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается.
– Так что это можно сделать нарочно?
– Сколько угодно. Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль… видите, маленький круглый рычажок… И все тут.
Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. “Черт его знает, – подумал доктор, – милый он человек, а все-таки… психопат…”

Обзор существующих технологий сжигания твердого топлива в индивидуальных котлах

На сегодня получили распространение котлы со следующими видами сжигания:

 • Универсальные котлы для сжигание угля, дров на колосниковой решетке.
 • Пиролизные (газогенераторные) котлы для сжигания древесного топлива.
 • Котлы для сжигания подготовленного топлива (пеллеты, щепа заданной крупности).

Универсальные твердотопливные котлы для сжигания угля, дров на колосниковой решетке

Обычные котлы со стальной или чугунной топкой (теплообменником). Котлы такого типа широко производились ранее промышленностью СССР и производятся сегодня под марками КЧМ, КСТ, КСТГ, КОТВ и другие.

Сжигание топлива происходит на традиционной колосниковой решетке, в общем объеме топки которая также служит и рабочим запасом топлива.

ПреимуществаНедостатки
 • Низкая стоимость котла
 • Невысокий КПД
 • Небольшое время горения на одной закладке топлива
 • Невозможность автоматизировать подачу топлива

Исходя из технических характеристик основным применением является отопление частных домов или производственных объектов с постоянным присутствием людей, обеспечивающих топку котла (жильцов или персонала обеспечивающего эксплуатацию котельной на твердом топливе).

Пиролизные котлы для дров

Котлы или воздухонагреватели такого типа используют принцип пиролиза (газогенерации) с последующим дожигом газообразных продуктов пиролиза в специальной зоне.

ПреимуществаНедостатки
 • Выскоий КПД
 • Качественное сжигание топлива
 • Длительная работа котла или теплогенератора на одной загрузке топлива
 • Необходимость ручной загрузки топлива

Котлы или теплогенераторы такого типа можно применять в индивидуальных системах отопления, где есть возможность закладки топлива как минимум дважды в сутки.

Пеллетные котлы

Котлы этого типа используют специальным образом подготовленное топливо – пеллеты, или древесину заданной фракции (щепу) для автоматизации подачи топлива в котел. Система подачи топлива обычно состоит из топливного бункера, системы топливоподачи и пеллетной горелки. Системы подачи топлива бывают или шнековые или с пневоподачей.

ПреимуществаНедостатки
 • Выскоий КПД
 • Качественное сжигание топлива
 • Высокая степень автоматизации, минимальная необходимость в присутствии человека для работы котла.
 • Длительная работа автоматическая работа котла.
 • Стоимость подготовленного топлива (пеллет) выше стоимости неподготовленного топлива (дров)
 • Несколько большая необходимая площадь для размещения котла, за счет системы топливоподачи.
 • Высокая стоимость.

Такого типа котлы применяют в системах, где необходимо обеспечить длительный автоматический режим работы с регулируемым отпуском количества тепловой энергии.

Недостатки традиционных прямоточных котлов

Особенность многих прямоточных котлов – производитель комплектует оборудование вспомогательным оборудованием общего назначения. Это накладывает определенные ограничения на возможности по компоновке котла. Так, например, газовая горелка на таких котлах не может быть размещена внизу котла, а верхнее размещение горелки создаёт целый ряд проблем:

 • Возможность перегрева самой горелки при внезапной остановке котла восходящими потоками горячих продуктов сгорания.
 • Необходимость тяжелой теплоизоляции верхней стенки котла, которая по конструкции не является водоохлаждаемой.
 • Перегрев верхней стенки котла в случае нарушения в теплоизоляции.
 • Необходимость в проведении периодических ремонтов теплоизоляции верхней стенки котла, длительность которых составляет несколько дней, что связано с необходимостью выдержки теплоизоляционных материалов.
 • Нерациональность тепловых потоков, сложный теплообмен в топке не позволяет получить максимальных показателей КПД.

Как пример – можно привести пример котла Garioni Naval который после нескольких лет эксплуатации потребовал остановки на ремонт через существенное разрушение тепловой изоляции и перегрев верхней стенки.

[photospace]